About

Jag är en snart sextioårig kvinna, bosatt i Östergötland. Jag har en sambo, två vuxna söner och eget företag.

Tyvärr kommer den här bloggen mest att handla om min sambos förmodade demens och min strävan att hantera situationen på ett sätt som är bra för oss båda.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s